• ELEKTRITÖÖD & PROJEKTEERIMINE
  slider
 • ELEKTRITÖÖD & PROJEKTEERIMINE
  slider
ETTEVÕTE OÜ MALEND ASUTATI 2011 AASTAL, MILLE PÕHITEGEVUSEKS ON ELEKTRITÖÖD, PROJEKTEERIMINE NING HOOLDUS.


Energeetika valdkonnas oleme töötanud rohkem kui 20 aastat. Meie meeskonda kuuluvad pika kogemuse ja hea erialase väljaõppega liikmed, kes iga aasta osalevad koolitusel ja tõstavad oma kvalifikatsiooni.

work-image
PÕHIPAKETT

Standartne tugevvooluprojekt eramule mis on ehitamiseks ja kasutusloa saamiseks vajalik. Saate lõpus kätte 2 allkirjastatud originaali + Digikoopia.

Hind 550.00€
Hind 459.00€

Päring


work-image
PÕHIPAKETT +

1. Põhipakett
2. Interneti võrk
3. TV võrk
4. Fonolukusüsteem


Hind 690.00€
Hind 538.00€

Päringwork-image
TÄISPAKETT

1. Põhipakett
2. Valvesignalisatsiooni plaan
3. Interneti võrk
4. TV võrk
5. Helisüsteemi võrk
6. Fonolukusüsteem
7. Videovalvesüsteem
8. Küttetermostaatide plaan

Hind 1230.00€
Hind 799.00€

Päring

work-image
KASUTUSELE VÕTMINE

1. Elektriprojekt
2. Kontrollmõõtmised
3. Elektripaigaldiste audit

Hind 1518.00€
Hind 1138.00€

Päring


MIKS JUST MEIE?

 • Meil on suur kogemus. Tänapäeval tehtud juba üle 200 projekti.
 • Meie meeskonnas töötab disainer kes aitab valgustuse planeerimisel läbi mõelda kõik nüansid.
 • Meiega on mugav töötada. Tänu meie abivahendi Online Redaktor võib eskiisi koostada otse Internetis, kodust lahkumata.
 • Tänu meie online redaktori soovitustele on Teil piisavalt võimalusi ja aega, et läbi mõelda iga detail enda projektis.


 • KUIDAS SEE KÕIK TOIMIB?

 • Te saadate meile enda tulevase maja arhitektuuriprojekti ja meie saadame Teie e-mailile online redaktori viite, kus Te saate enda soovi ja maitse järgi paigutada väljatoodud detailid (pistikud, lülitid jne).
 • Täita ja paigutada saate mitme päeva jooksul, eelmisel päeval tehtud toimingud saate ära salvestada, et midagi kaotsi ei läheks. Salvestada saate vajutades rohelisele nupule „Salvesta” (Joonis.1).
 • Kui olete endale meelepärase projekti valmis saanud, siis tuleb vajutada punasele nupule „Kinnita” (Joonis.1). Sellega kinnitate, et kõik detailid on Teile meelepäraselt paika pandud. Seejärel meie projekteerijad alustavad projekti tegemist ja võtavad Teiega ühendust, et läbi rääkida projektiga seotud njuansid.

 • MIDA VAREM SEDA PAREM. MEIEGA ALUSTADES ON TEIL TEADA JUBA TÄNA KÕIK NÜANSID, MIS VAJAVAD LÄBIMÕTLEMIST.

  Saatke oma päring ja me teeme Teile vastava hinnapakkumise.

  Küsi

  LIITUMISKAABLI PAIGALDUS

  Kaablimark AXPK mis on ka Elektrilevi OÜ poolt heakskiidetud, vastavalt Draka kaabli andmelehele sobib kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes, ideaalselt pinnasesse paigaldamiseks. Siin tuleb mainida, et kaabli paigaldamise nõutud sügavus võib erineda vastavalt välioludele. Näiteks sõidutee all paiknev kaabel tuleb paigaldada...

  RIKKEVOOLUKAITSELÜLITI

  Isoleerimismaterjal, mida kasutatakse elektrotehnikas, pole kunagi täiuslik ning juhtub, et ka töökorras elektriseadmete ja -võrkude normaaltalitlusel võib tekkida vool faasi- ja neutraaljuhtide soontele lisaks ka faasi ja maa ning mitme faasi vahel. Ülaltoodud juhtumitel tekkinud voolu nimetatakse lekkevooluks, mis on töökorras isolatsiooni ja ...

  NÕUDED JAOTUSKESKUSTELE

  Keskused peavad vastama Eestis kehtestatud standarditele, Euroopa madalpingedirektiivile ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile. Sellised jaotuskeskused on tähistatud CE-märgiga. Peajaotuskeskuse paigalduse kõrgus peab olema põrandast 1,8 m ülemise serva järgi. Kilp paigaldatakse selliselt, et selle uks avaneks vähemalt 120o. Kilbi ette peab jääma vähemalt 0,8m ruumi. Keskuses tuleb ...

  NÕRKVOOLUPAIGALDIS

  Tänapäeval elumajades suureneb iga päevaga mitmesuguste nõrkvoolusüsteemide osatähtsus. Tarbijapoolne nõudlus nende järele suureneb veelgi kiiremas tempos. Selle põhjuseks võib nimetada arvuti- ja elektroonikatehnika kiire areng ning hindade pidev langemine. Nõrkvoolupaigaldis võib koosneda mitmest süsteemist, näiteks sidevõrgust, valvesignalisatsiooni süsteemist, läbipääsusüsteemist, televisioonivõrgust, automaatsest tulekahju signalisatsiooni süsteemist, automaatikasüsteemidest, helindussüsteemist ja teistest sarnastest süsteemidest mida iseloomustab ...

  LIITUMISKAABLI PAIGALDUS

  Kaablimark AXPK mis on ka Elektrilevi OÜ poolt heakskiidetud, vastavalt Draka kaabli andmelehele sobib kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes, ideaalselt pinnasesse paigaldamiseks. Siin tuleb mainida, et kaabli paigaldamise nõutud sügavus võib erineda vastavalt välioludele. Näiteks sõidutee all paiknev kaabel tuleb paigaldada sügavusele üks meeter. Kuna antud projekti puhul on tegemist õuealaga, nõutud sügavus on 0,7 meetrit. Kaeviku põhja minimaalne laius on 200 mm. Kaeviku põhja on soovitatud paigaldada 50 kuni 100 mm paksust tihendatud liivapatja, millele paigaldatakse maakaabel. Kaabli peale on samuti ette nähtud 50 kuni 100 mm paksune liivapadi. Järgmise kihina paigaldatakse umbes 200 mm paksune kivivaba täide ning selle peale ehk kaablist 300 mm kõrgusel peab olema kaabli hoiatuslint.


  Lisaks sügavusele, maakaabli projekteerimisel tuleb jälgida, et oleks tagatud vähimad lubatud kaugused teiste eriosade välisvõrkudest. Nõutud vahekaugused on järgmised:
  • kaabelliinidel – kuni 1 m äärmise kaabli välispinnast
  • gaasitorudel rõhuga 5...16 bar – 5 m gaasitoru teljest
  • gaasitorudel rõhuga all 5 bar – 1 m gaasitoru teljest
  • kaugküttevõrgul rajatise välispinnast – 0,5 m
  • vee- ja kanalisatsioonitorudel – 2 m toru välispinnast
  © TalTechi Raamatukogu

  RIKKEVOOLUKAITSELÜLITI

  Isoleerimismaterjal, mida kasutatakse elektrotehnikas, pole kunagi täiuslik ning juhtub, et ka töökorras elektriseadmete ja -võrkude normaaltalitlusel võib tekkida vool faasi- ja neutraaljuhtide soontele lisaks ka faasi ja maa ning mitme faasi vahel. Ülaltoodud juhtumitel tekkinud voolu nimetatakse lekkevooluks, mis on töökorras isolatsiooni ja 230 V pinge korral enamasti alla 1 mA. Antud voolutugevus on piisavalt väike ja ohutu inimese tervisele. Lekkevoolu, mis võib tekitada isolatsioonirikke, elektriseadme kereühenduse või toiteliini maaühenduse tagajärjel ning mille väärtus ületab ohutu piiri, nimetatakse rikkevooluks.


  Standardi EVS-IEC 60364-4-41:2007 ,,Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest“ kohaselt tuleb kõigile kuni 20 A tavaisikute poolt üldkasutatavate pistikupesadele ette näha lisakaitse rikkevoolukaitse aparaadi abil, mille rakendumisvool ei tohi ületada 30 mA. Samamoodi peavad olema rikkevoolukaitsega kaitstud välioludes kasutatavad teisaldatavad seadmed nimivooluga enimalt 32 A. Rikkevoolukaitselüliti tööpõhimõte põhineb faasijuhtide ja neutraaljuhi voolude geomeetrilise summa kontrollimisel. Normaaltöökorras peab see olema igal hetkel null. Rikke tekkimisel tasakaal kaob ning juhul, kui see ületab rikkevoolukaitselüliti rakendamispiiri, jõukontaktid lahutatakse.
  © TalTechi Raamatukogu

  NÕUDED JAOTUSKESKUSTELE

  Keskused peavad vastama Eestis kehtestatud standarditele, Euroopa madalpingedirektiivile ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile. Sellised jaotuskeskused on tähistatud CE-märgiga.
  Peajaotuskeskuse paigalduse kõrgus peab olema põrandast 1,8 m ülemise serva järgi. Kilp paigaldatakse selliselt, et selle uks avaneks vähemalt 120o. Kilbi ette peab jääma vähemalt 0,8m ruumi.
  Keskuses tuleb kasutada valdavalt DIN-liistule kinnitatavaid moodultüüpi komponente. Samatüübilised komponendid peavad olema sama valmistaja toodang. Keskuste põhi-, abi- ning alamvooluahelate ühendamine teostada lahtiühendavate klemmliistude abil. Keskus koostada selliselt, et magistraalkaablitel jäetakse piisavalt ruumi ampertangidega koormuse mõõtmiseks.
  Jaotuskeskused dimensioneeritakse ca 25% võimsus- ja ruumivaruga.
  Kaitseaparatuur peab taluma 6 kA lühisvoolu.

  Vastavalt standardile EVS-EN 61439-1:2012 ,,Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid" peavad madalpingelistel aparaadikooste nimesiltidel olema järgmised andmed:
  • Tootja nimi
  • Tüübitähis
  • Valmistamise kuupäev
  • Alusstandard
  • Kaitseaste ehk IP-kood
  • Juhistikusüsteem
  • Voolutähis ning vahelduvvoolu korral ka sagedus
  • Nimipinge Un
  Kilbiukse siseküljele tuleb paigaldada kilbi skeemid. Väljuvad rühmaliinid nummerdada. Peale kaablite ja juhtmete paigaldamist avad kilbis tihendada.
  © TalTechi Raamatukogu

  NÕRKVOOLUPAIGALDIS

  Tänapäeval elumajades suureneb iga päevaga mitmesuguste nõrkvoolusüsteemide osatähtsus. Tarbijapoolne nõudlus nende järele suureneb veelgi kiiremas tempos. Selle põhjuseks võib nimetada arvuti- ja elektroonikatehnika kiire areng ning hindade pidev langemine. Nõrkvoolupaigaldis võib koosneda mitmest süsteemist, näiteks sidevõrgust, valvesignalisatsiooni süsteemist, läbipääsusüsteemist, televisioonivõrgust, automaatsest tulekahju signalisatsiooni süsteemist, automaatikasüsteemidest, helindussüsteemist ja teistest sarnastest süsteemidest mida iseloomustab suhteliselt nõrk vool, mille suurus on enamasti milliamprites, ja madal pinge, mille väärtus on alla 100 voldi. Eramajade puhul on enamasti nõrkvoolusüsteemidest esindatud sidevõrk, valvesignalisatsiooni süsteem ja koaksiaalkaablivõrk. Viimasel ajal on ka pidevalt tõusnud nõudlus „targa maja“ süsteemidele, kuid võrreldes teiste nõrkvoolusüsteemidega, nõudlus on üsna väike. Nõrkvoolusüsteemide all mõistetakse ka automaatikat, mis võib omal ajal koosneda kas küttejuhtimissüsteemist või terves hoones oleva tarkjuhtimissüsteemist. Järjest rohkem võetakse kasutusele süsteeme, mis võimaldavad energiasäästu.
  © TalTechi Raamatukogu  (+372) 5058584 Projekteerimine
  (+372) 5149499 Elektritööd
  OÜ Malend
  T.luba: TEL001941
  Anne 89-40, Tartu, 50705
  © 2023 MVN ENERGO
  Privaatsuspoliitika

  PRIVAATSUSPOLIITIKA

  ENERGO24.NET ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA ON Malend OÜ (REGISTRIKOOD: 12109392) ASUKOHAGA Anne 89-40, Tartu 50705, TEL +372 5058584 JA E-POST info@energo24.net

  MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE
  nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  ip-aadress ja muud võrguidentifikaatorid;
  klienditoe andmed;

  MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE
  Malend OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kasutades isikuandmeid, nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, selleks, et vastata teenuste osutamisega seonduvatele küsimustele. (klienditugi).
  Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
  Veebibrauseri küpsiseid kasutatakse kodulehe funktsionaalsuse tarbeks. Isikuandmeid küpsistena ei salvetata.

  ÕIGUSLIK ALUS
  Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga suhtlemise ja ühendust võtmise eesmärgil.
  Isikuandmete töötlemine toimub ka juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

  VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE
  Malend OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.
  Nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi kasutataks, et vajadusel kliendiga ühenduse võtta.
  Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

  TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS
  Energo24.net ei salvesta isikuandmeid. Klienditoega suhtlemisel kaustatakse emaili teel edastatud andmeid ainult kliendiga suhtlemise eesmärgil.

  NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE
  Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

  SÄILITAMINE
  Klienditoele edastatud andmeid kasutatakse ainult vajaliku suhtlemise eesmärgil.
  Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

  OTSETURUSTUSTEATED
  Klienditoele edastatud andmeid otseturunduseks ei kasutata.
  E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

  VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@energo24.net